Uncategorized

Tambaya Hudu Masu Tsauri da sai mutum ya Amsa Ranar Tashin Qiyaama

Assalamu Alaikum warahmatullahi wabrkatuh, Sahabi Mu’az bin Jabal ya rawaito hadisi daga manzon Allah(sallallahu alaihi wasallam) yace:Kafafuwar bawa bazasu gushe ba Ranar tashin qiyaama har …

Source: Tambaya Hudu Masu Tsauri da sai mutum ya Amsa Ranar Tashin Qiyaama

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s