Uncategorized

ME YA FARU A KARBALA? 6

Matsayin Sayyidina Hussaini game da gwamnatin Yazid Kafin mu je can, yana da kyau muyi waiwaye game da gwamnatin da ta kawo shi mulki, ina nufin gwamnatin babansa Mu’awiyah. Abinda aka sani ne cewa…

Source: ME YA FARU A KARBALA? 6

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s