FADAKARRAWA GA MUSULMAI, SHEIKH ISAH ALI PANTAMI (Hafizahullah)

BIN SUNNAH WAJIBI NE! (Sheikh Isa Ali Pantami)

BIN SUNNAH WAJIBI NE! (Sheikh Isa Ali
Pantami)

Imam Malik bn Anas
(RH) yana cewa:
Itace Sunnah kanar
JIRGIN ANNABI
NUHU ne. Duk
wanda ya hau kai ya
tsira, wanda kuma
ya juya baya kuma
ya halaka. (Duba
littafin Thammul
Kalam, Juzui 4/124).
Yaa Allah ka bamu
ikon bin AnnabinKa
sau da 'kafa,…

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s